פתיחת פנייה

סוגי קבצים מותרים: .zip, .rar, .conf, .log, .txt, .jpg, .gif, .jpeg, .png, .exe, .dll, .pdf, .cfg, .ini, .pp2

ביטול