פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Billing

For problems with payments, service cancellation or refunds. Please ask your question in English or Dutch (Nederlands)

 Game and Voice Server Support

For installing mods, lag issues and other issues with the game server. Please ask your question in English or Dutch (Nederlands)